Feeds:
Публикации
Коментари

Скъпи учители,

Чрез воденето на електронен дневник на проекта, вие:

– Популяризирате програмата и вашето участие в нея като достигате до неограничен брой хора, като спестявате средства, които бихте могли да ползвате за други дейности

– Усъвършенствате своите умения за работа с информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

– Осмисляте по-задълбочено работата си, което ви прави по-добри професионалисти

– Подпомагате работата на Националната Агенция (ЦРЧР)

– Допринасяте за създаването на общност от образователи, с които да обменяте опит и евентуално да планирате съвместни проекти

Този сайт представлява дневник на въображаем проект за училищно партньорство по Коменски – в груб вид.

Хоризонталното меню горе ви отвежда до няколко статични страници: “Проект”, “Партньори”, “Продукти”.

Страничното меню представя различни аспекти от процеса, който иначе може да бъде проследен и на главната страница.

Различните публикации, които често ще се появяват ще бъдат категоризирани по 5 начина (вижте страничното меню), така че ако се интересувате само от един от аспектите на процеса, да можете да видите дейностите по него отделно от всички останали дейности.

Засега на сайта има само по една публикация от категория, за да добиете обща представа. Във всяка публикация ще откриете съдържателни насоки поддържането на своя електронен дневник.

В момента разработваме наръчници, които да ви подпомогнат в съдържателно и чисто техническо отношение.

Вашите идеи и предложения са ценни. Споделяйте ги под формата на коментари под публикациите.

Advertisements

 

 

 

 

Ако сте пропуснали интервюто, което беше излъчено на 5 май от 18 часа по bTV. Колегата X разказва за посещението на енерго-спестяващите съоръжения, осъществено от седмокласниците.

***

5. Разпространение резултати:

Достъп до конкретните изяви:

  • Връзки към онлайн публикации, сканирани печатни издания, файлове на брошури, аудио и видео клипове, снимки.
  • Ако проектът има общ сайт на всички партньори или други сайтове, поставете връзка в страничното меню. Ако сайтовете са продукти на проекта, отразете и в страницата и категорията “Продукти”
  • Описание на изявите – къде, кога, по какъв повод

Логистика:

  • Как организирахте изявата – как се свързахте с медиите, как организирахте предпечата и печата на брошурата и т.н.

 
Вашите идеи за тази категория са ценни. Споделете ги под формата на коментар под текста.

 

 

Днес, в час по изумително изкуство, учениците от 5 В положиха основите на това, което с общи усилия трябва да се превърне в триизмерен макет на известната картина на Ешер.

***

Категория “4.Продукти”

Важно е да се разграничи процесът на изработване на продукта от самия продукт.

  • Завършените продукти могат да се видят в статичната страница “Продукти” (в този сайт връзките към статичните страници са поставени хоризонтално в горната част).
  • Процесът на изработване на продуктите може да се проследи чрез категорията “4.Продукти” (в този сайт връзките към категориите са поставени в страничното меню). Разбира се, можете да категоризирате тези съобщения и като “2. Дейности в България”

Тъй като в категорията “4. Продукти” се проследява процеса на изработване на продуктите, следва публикациите да представляват описание на дейностите, както и самооценка и препоръки и полезни съвети за подобряване на работата.

Би било добра идея да се включат гледни точки на повече учители, които са извършвали тази дейност, както и на някои ученици. Можете да насърчите колегите и учениците да създават собствени “неофициални дневници” на работата си по проекта, откъдето да копирате интересни материали, да поставяте връзка към тях.

В тази категория е подходящо поставянето на визуални материали – снимки, видео.

 

Вашите идеи за тази категория са ценни. Споделете ги под формата на коментар под текста.

 

Пристигнахме благополучно. Даже успяхме да се качим на London Eye, откъдето видяхме много неща. Очаквайте подробности и снимки по-късно, защото сега сме много заети 🙂

 

***

Категория “3. Мобилности”

Дейности по време на мобилност

По време на мобилността, може да нямате възможност да отразявате ежедневно дейностите. Би било полезно да си водите кратки бележки, които по-късно да публикувате в дневника, като не забравяте да упоменете действителните дати.

Самооценката, препоръките за подобряване на работата са важна част. Поощрявайте разнообразието от гледни точки.

В отразяването на дейностите по време на мобилност, могат да се включат повече участници в мобилността – и учители, и ученици, които да ви предоставят свои записки, снимки, видео клипове. Можете да си насърчите да направят собствени дневници, онлайн галерии и др. и да поставите връзки към тях, както и да копирате интересни материали.

В тази категория публикувайте и официалната работна програма.

Логистика на мобилността

Ефективното организиране на мобилността ( пътуване, нощувки), както и икономичното разходване на отпуснатите средства, са ключови аспекти от реализацията на проект за училищно партньорство.

Описвайте основните дейности, свързани с организирането на мобилностите. Самооценката и препоръките са особено полезни в контекста на следващи пътувания, както и на разпространението на добри практики. Не забравяйте, че когато споделите ценен опит с колеги от цялата страна, те също ще са готови да споделят своя – под формата на коментари и писма.

Тук включете и описание на подбора на участници в мобилносттакритериите и процедурата. Бъдете конкретни и включете, ако е възможно, тестове, въпросници и др. материали, които сте използвали.

Извършваната в България логистика на мобилностите можете да отразявате и в категорията “2.Дейности в България” (като при публикация изберете и двете категории)

Вашите идеи за тази категория са ценни. Споделете ги под формата на коментар под текста.

 

Днес, на учителски съвет съобщихме на колегите, че проектът ни е одобрен и ще бъде финансиран. Представихме подробно проектната идея, както и календарния план. Поканихме всички колеги, които преподават X, Y и Z на ученици от 5 до 7 клас да се включат в проектните дейности. Надяваме се повечето от тях да се съгласят, въпреки че не всички ще могат да се включат в мобилностите.

Директорът се съгласи да ни отдели специална стая за “щаб” на проекта, в която да се събираме за обсъждания и да съхраняваме материали.

 

***

 

 

 

Категория “2. Дейности в България”

Винаги, когато извършите дейности по проекта, можете да отделите минути, за да ги изброите и опишете накратко. По този начин давате възможност на Националната Агенция (ЦРЧР) да наблюдава вашата работа и да предлага препоръки, а също така популяризирате програмата и своето участие в нея.

Опорни точки:

Проектни дейности

  • Дейности, интегрирани в учебната програма
  • Дейности, неинтегрирани в учебната програма
  • Дейности, свързани с организирането на мобилността и разпространението на резултатите

Логистика на дейностите

Тук опишете подготовката за реализирането на дейностите. Самооценката и препоръките са важни.

Би било добра идея да включите повече гледни точки – на учители и ученици, като ги насърчите да ви сътрудничат в отразяването на проекта – като пишат текстове, правят снимки и клипове за този сайт или отразяват дейностите в свои лични сайтове, към които можете да поставите връзка и/ или от които да копирате интересни материали.

 

Вашите идеи за тази категория са ценни. Споделете ги под формата на коментар под текста.

 

Предистория

 

РИО Х публикува на Интернет страницата си покана за участие в информационни дни, представящи Програмата за учене през целия живот. Нашият педагогически съветник и учителят Y взеха участие, след което, на учителски съвет, запознаха целия колектив с възможностите, които предлага програма Коменски.

Решихме да участваме в училищно партньорство, защото смятаме, дейностите по проекта правят учебната работа по-интересна, а учениците по-мотивирани, което ще направи училището по-привлекателно място, по-високо ценено не само от учениците, но и от техните родители.

Намерихме партньори с помощта на Twin Finder, търсачката на eTwinning, след като няколко учители решиха да започнат онлайн партньорства. Партньорите по единия онлайн проект, решиха да развият идеята и да кандидатстваме за партньорство по Коменски.

Предложихме идеята на колегите по предметите X, Y, Z и някои от тях решиха да се включат.

За съжаление по време на подготовката НА не финансираше подготвителни визити и не можахме да вземем участие в срещата, която се проведе в X, но въпреки това, взехме активно участие в разработването на идеята. Използвахме Skype, за да организираме конферентни чатове с партньорите – около 7-8 пъти. Така се оформиха повечето идеи.

От подаването на предложението до началото на легитимния период работихме по eTwinning проект с подобно съдържание, което даде възможност на част от учениците да се опознаят. През лятото няколко пъти чатихме с колегите. Дори и предложението ни да не беше одобрено, щяхме да продължим да работим по eTwinning. Ето тук можете да видите работата ни до момента.

 

Категория “1. Предистория “

Създавайки тази категория, вие:

помагате на Националната Агенция (ЦРЧР) – предоставяте й информация, която да бъде анализирана и използвана за подобряването на работата

помагате на ваши колеги, които биха искали да стартират свои проекти, т.е. това е един от начините да разпространявате информация за програма Коменски и за своя проект. Така достигате до повече хора и спестявате пари, които бихте могли да използвате за други дейности.

Опорни точки:

Кога и как научихте за програма Коменски?

Защо решихте да участвате в училищно партньорство?

Как намерихте партньори?

Как събрахте работен екип във вашето училище?

Как комуникирахте с партньорите за да разработите идеята? Къде и колко често?

Какви дейности извършихте в периода между подаването на предложението и началото на легитимния период? (ако е приложимо)

По-късно можете да се върнете и да допълните и редактирате. Поставете в категорията “1.Предистория”. Дори и след като се натрупат доста текстове, можете бързо да откриете този без да се връщате назад страница по страница, а просто като кликнете върху категорията “1.Предистория” в страничното меню.

Можете да включите снимки и видео – например интервюта с директора, учители, ученици, родители и др.

 

Вашите идеи за тази категория са ценни. Споделете ги под формата на коментар под текста.